2009-07-22

Onsdag 22/7

Jag har en vän.

Hon och hennes man är som vi alla är, varken mer eller mindre, men det som utmärker den här familjen är deras nära relation och att deras töser är föräldrarnas allt.

Mamman (som är den jag känner mest) är som en radar, läser av sina töser och deras välbefinnande som vi andra läser morgontidningen och det finns inte en molekyl som dessa töser skulle kunna undanhålla sin hulda moder.

Båda töserna har haft problem i skolan och föräldrarna har kämpat som tigrar för att komma tillrätta med dessa problem. Det ska sägas, att det icke alltid är dessa två tösers fel att problem och elände har uppstått, men de har ofta fått klä skott för ett skolväsende som har allvarliga fel och brister.

Tidigt i somras drabbades familjen av ett dråpslag.
Läs här och se vad som kan hända om man har modet att stå upp för sina barn och kämpa för att rätt ska vara rätt

1 kommentar:

Lena sa...

Vilken fruktansvärd situation. det går nog inte ens att föreställa sig hur det känns.